WIDERLÖV FRANCHISE – KONCEPTET ÄR STYRKAN

Vanliga frågor

FRÅGOR OCH SVAR?

Läs svaren på några av de vanligaste frågorna kring Widerlöv franchise

Fråga: Vad innebär franchising?

Svar: Franchising innebär att en egenföretagare hyr ett annat företags inarbetade affärskoncept och varumärke. Samarbetet regleras av ett franchiseavtal som tecknas av två ägarmässigt oberoende parter. Genom att använda sig av ett inarbetat affärskoncept kan egenföretagaren bygga upp en lönsam rörelse både billigare och snabbare än på traditionellt vis. Dessutom minskar det ekonomiska risktagandet. Kostnaden är i regel dels en inträdesavgift och dels en omsättningsbaserad franchise-/marknadsföringsavgift.

I ett franchisesystem fördelas uppgifter på ett sådant sätt att alla inblandade kan fokusera på det man är bäst på. Franchisegivaren koncentrerar sig på de arbetsuppgifter där kedjan kan skapa ekonomiska skalfördelar som inköpssamordning, leverantörsutveckling, produkt- och tjänsteutveckling, marknadsföring, utbildning etc. Franchisetagaren fokuserar på sin lokala marknad genom försäljning, service, butiksexponering samt marknadsföring och ledning av personal.

Fråga: Vad skiljer ut Widerlöv från andra aktörer i branschen?

Svar: Förutom att Widerlöv är ett av få ”lediga” varumärken i branschen har vi mycket aktiva grundare och ägare som brinner för att fortsätta utveckla branschen, vår mäklartjänst och försäljningsprocess. Vi har korta beslutsvägar samtidigt som vi alltid försöker vara mycket lyhörda, både gentemot våra kunder och medarbetare.

Vårt Plug ´n Play-koncept innehåller en mängd unika lösningar som vi skapat av en enda anledning – att göra det enklare för dig att lyckas! Som exempel kan nämnas vår alldeles egen Social Media Manager som vi kallar AdWid, Assistans på distans och Intressebanken.

När man som bröderna Tomas och Stefan Widerlöv har sitt efternamn som firmanamn blir det både personligt och ett varumärke som förpliktar. På Widerlöv jobbar vi med både hjärna och hjärta, vilket inte minst vårt viktiga CSR-arbete visar.

Fråga: Betalar jag någon inträdesavgift för att bli franchisetagare till Widerlöv?

Svar: Ja. Inträdesavgiften är en engångsavgift som dels, inkluderar rättigheten till ditt marknadsområde men också all utbildning, hjälp att hitta lokal, kampanjplanering och ”grand-opening” av din butik. I praktiken går en större del av din inträdesavgift tillbaka till dig i någon form.

Fråga: Hur hittar jag en lämplig butikslokal och hur stor ska den vara?

Svar: En ny franchisetagare startar normalt upp en ny butik eller övertar en befintlig. Driver man redan ett fristående mäklarkontor i branschen kan man ansöka om att ansluta sig till Widerlövkedjan. Alla Widerlövs mäklarkontor ska ha ett attraktivt och lättillgängligt läge. Detta medger en god kundgenomströmning. Widerlövs mäklarkontor brukar normalt sett ha totalytor på mellan 150 och 300 kvm, där huvuddelen av lokalen utgörs av arbetsplatser och konferensrum. Därutöver krävs viss yta för t.ex. WC och kök. Vi hjälper dig gärna att hitta en lämplig lokal med en passande hyresnivå.

Fråga: Får jag hjälp med bokföring och administration?

Svar: Widerlövs supportavdelning kan hjälpa dig med din löpande bokföring, redovisning, löneadministration, moms- och skattedeklarationer. Du får tillgång till detta till ett attraktivt självkostnadspris.

Fråga: Hur får jag kunder?

Svar: Det finns många väl beprövade marknadsförings- och försäljningsmetoder för att skapa intresse bland potentiella och kvalitetsmedvetna kunder. Detta kommer vi lägga mycket tid på, både under din franchisetagarutbildning och rent praktiskt på din fortsätta resa som egen företagare och franchisetagare på Widerlöv.

I takt med att din kundbas sedan växer kommer din absolut bästa marknadsföring vara i stort sett gratis – referenser från dina nöjda kunder!

Fråga: Hur många anställda (eller partners) kommer jag behöva i verksamheten?

Svar: En etablerad enhet med en omsättning på ca 10 mkr/år bemannas vanligtvis så att ägaren både mäklar och jobbar övergripande med försäljning och marknadsföring, administration och personalledning. Utöver det behövs sannolikt 3-4 mäklare för att nå en omsättning på 10 mkr/år.

Som ägare deltar du i och leder det dagliga arbetet på kontoret. Den personal som du anställer bör givetvis ha en positiv inställning och en välutvecklad servicekänsla. Självklart hjälper vi dig med stöd och tips kring hur du bäst bemannar och utbildar dina medarbetare.

Fråga: Ska mitt franchisebolag vara ett aktiebolag eller går det bra med enskild firma?

Svar: Ditt franchisetagarbolag ska vara ett eget aktiebolag som endast bedriver verksamhet i enlighet med Widerlövs koncept.

INTRESSEANMÄLAN

Är vi rätt för dig? Är du rätt för oss? Det första steget mot en framtid inom Widerlöv är att göra en intresseanmälan. För mer information och ansökan, kontakta:

Tomas Widerlöv
0706-77 83 00
tomas.widerlov@widerlov.se

eller

Peter Eriksén
0705-28 83 33
peter.eriksen@widerlov.se

Självklart hanteras din kontakt med oss och alla uppgifter helt konfidentiellt.